Zmiana składu Zarządu - wrzesień 2016 r.

Od września zmienił się skład Zarządu PUTW. Prezesem została pełniąca dotychczas funkcję wiceprezesa Małgorzata Ekiert, wiceprezesem Janusz Musz, sekretarzem Maria Chrzan, skarbnikiem Danuta Cap. Helena Warda i Roman Fok są członkami Zarządu.