Zmiany w składzie Zarządu - 03.12.2018 r.

W związku z rezygnacją Pana Janusza Musza z funkcji wiceprezesa Zarządu, informujemy, że Uchwałą Zarządu PUTW z dnia 3 grudnia 2018 roku funkcję wiceprezesa Zarządu  powierzono Pani Marii Chrzan zaś członkiem Zarządu  został  Pan Roman Fok.