Cele i zadania Stowarzyszenia Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku na rok 2021/2022 (na podstawie Statutu PUTW) - 18.10.2021 r.

Cele i zadania Stowarzyszenia Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku na rok 2021 / 2022 [na podstawie Statutu PUTW]

1 . Edukacja w różnych dziedzinach nauki m.innymi medycyny , profilaktyki zdrowotnej, nauk humanistycznych, kultury i sztuki , informatyki , nauk społecznych.
2 . Aktywizacja osób starszych przez propagowanie różnych form i zasad współżycia społecznego .
3 . Podejmowanie działań zmierzających do utrzymywania i nawiązywania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami miasta i regionu .
4 . Przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym .

Realizacja celów :
1 . Organizacja i uczestnictwo w wykładach , spotkaniach , lektoratach , wystawach , koncertach .
2 . Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji .
3 . Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz , urzędów i instytucji związanych z działalnością Stowarzyszenia
Realizując powyższe cele w 2021/ 2022 roku Przemyski UTW proponuje :

1 . Naukę języka angielskiego [ zgodnie z harmonogramem Szkoły Językowej Miteinander ]
2 . Kurs obsługi komputera
3 . Gimnastykę rehabilitacyjną w każdą środę o godzinie 16,45 w sal gimnastycznej Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Słowackiego [ wejście od ul Łukasińskiego ]
4 . „Żyj zdrowo na sportowo „ - program autorski zawierający spacery po okolicy , , marszobiegi , poznawanie ziół , gimnastykę z elementami Jogi [ na wolnym powietrzu ] , morsowanie , pogadanki na temat zdrowego stylu życia .
5 . Wycieczki krajoznawcze , wczasy rehabilitacyjne .
6 . Wystawy , wernisaże , wykłady u sztuce - Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu ul .Kościuszki [ współpraca z PUTW ]
7 . CK ‚ Zamek „ - imprezy spektakle teatralne koncerty [ współpraca z PUTW ] .
8 . Wyjazdy do Podkarpackiej Filharmonii w Rzeszowie na proponowane koncerty .
9 . Wykłady i pogadanki o różnorodnej tematyce .

O terminach powyższych propozycji Słuchacze PUTW informowani są na bieżąco drogą e mail .
Zapraszamy do korzystania z naszych zajęć Szczegółowe informacje otrzymać można w biurze PUTW ul . Długosza 6. Ponadto informujemy , by zostać członkiem Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy wypełnić Deklarację [ zgodnie z zasadami RODO] , wpisowe wynosi 10 złotych oraz opłata semestralna 40 złotych [ dwa semestry ]
Zarząd PUTW

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.

Pogoda w Przemyślu

Pogoda w Przemyślu

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting