Oferta edukacyjna

Ramowy Plan Pracy PUTW na lata 2023/2024

Plan pracy zawiera realizację zadań aktywizujących członków Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Działania edukacyjno-aktywizujące:

Edukacja:

1 . Udział Słuchaczy PUTW w Projekcie: „Pogotowie … Turystyczne dla Miasta Przemyśla" - Projekt dofinansowany jest ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych, „Aktywni + na rok 2021 -2025”
W ramach wymienionego Projektu nauka języka angielskiego i niemieckiego.
Czas trwania: od września 2023 r do grudnia 2023 roku.
2. Udział w wykładach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
Czas trwania : od września 2023 r do maja 2024 r
3. Kursy obsługi smartfonów i kursy komputerowe (on line i w bezpośrednim kontakcie z trenerem)
Czas trwania w zależności od zapotrzebowania i ilości chętnych w okresie od października 2023 r do maja 2024 r.

Kultura fizyczna, turystyka

1. Gimnastyka: klub aktywnych.pl
„Treningi prosto do domu dla Studentów UTW" (on line), zajęcia interaktywne.
2. Wycieczki krajoznawcze: wycieczka inaugurująca rok pracy PUTW (2023/2024 r.) w Bieszczady, Bieszczadzką Kolejką Leśną, zwiedzanie bieszczadzkich muzeów np.: Ustrzyki Dolne i Czarna Górna, wysłuchanie wykładów i gawęd o Bieszczadach.
Czas trwania: wrzesień 2023 r. Pozostałe wycieczki w miesiącach: październik/listopad 2023 r., kwiecień/maj/czerwiec 2024 roku.
3. Udział w spartakiadach sportowych Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Spotkania Integracyjne

Spotkania okolicznościowe: „Andrzejki”, Gala Noworoczna w Podkarpackiej Filharmonii w Rzeszowie. Opłatek Wielokulturowy (styczeń 2024 roku), Dzień Kobiet, zakończenie roku.

Współpraca z innymi podmiotami

Współpraca z Centrum Kulturalnym Zamek, Centrum Kulturalnym ul Konarskiego, Galerią Sztuki w Przemyślu, Biblioteką Pedagogiczną w Przemyślu, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Przemyślu, Muzeum Narodowym w Przemyślu, Filharmonią Podkarpacką w Rzeszowie, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.

Korzystanie z prasy: Newsletter Prawny (on line), Głos Seniora (forma papierowa do nabycia w biurze PUTW), Uro Conti (on line), Biuletyn Federacji Stowarzyszeń UTW.
Walne Zebranie członków Przemyskiego UTW podsumowujące rok pracy 2023, kwiecień/maj 2024 r.
Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze - czerwiec 2024 roku.

Zarząd Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Przemyśl, wrzesień 2023 roku. 

Strona 1 z 9

«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.

Pogoda w Przemyślu

Pogoda w Przemyślu

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting