Udział w Parlamencie Seniorów w dniu 01.10.2015 r.

Pierwszy październik 2015 r. – Dzień Osób Starszych będzie datą historyczną. W tym dniu odbyła się inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W Sejmie znalazło się 424 przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gminnych Rad Seniorów. Przedstawicielem Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku była p. Helena Warda – Prezes Zarządu. Koncepcja powołania OPS została zgłoszona w 2013 r. przez p. Ewę Kopacz ówczesnego Marszałka Sejmu.

Sesja Inauguracyjna odbyła się pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu  p. Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która również prowadziła obrady OPS. W posiedzeniu uczestniczyli ministrowie zdrowia – Marian Zębala oraz pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz. Premier p. Ewa Kopacz w swoim wystąpieniu wskazała na ustawę o bezpłatnej pomocy prawnej, ustanowienie Komisji do spraw seniorów, domy dziennego pobytu. Wiosną, do najniższych emerytur będą ustanowione dodatki w kwocie 350 zł oprócz waloryzacji. Minister Zdrowia poinformował o włączeniu geriatrii do programu ogólnokrajowego tak jak kardiologii i diabetyki. Przewodniczącą Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów została p. Krystyna Lewkowicz – Prezes Porozumienia UTW. Parlament Seniorów będzie się odbywał raz w roku i będą wybierani do niego delegaci.

zobacz galerię...

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.

Pogoda w Przemyślu

Pogoda w Przemyślu

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting