Aktualności

 

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 - 03.10.2017 r.

W dniu 3 października 2017 roku odbyła się uroczystość inaugurująca kolejny rok zajęć w PUTW. W Sali Narad  Starostwa Powiatowego w Przemyślu licznie zgromadzeni Słuchacze Stowarzyszenia i zaproszeni goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez Panią Annę Renner zatytułowanego: "Teatr Miejski we Lwowie, rok 1901, wydarzenia
artystyczne, premiery i skandale".
Prezes PUTW z wielką życzliwością powitała przede wszystkim nowych słuchaczy życząc im, by znaleźli w Przemyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przyjaciół i by w swym postanowieniu wytrwali. Zebranym został przedstawiony program zajęć  PUTW na rok 2017/2018, który w zdecydowanej większości bazuje na latach ubiegłych ponieważ spełnia
życzenia słuchaczy zaspakajając ich oczekiwania i zainteresowania. Nowością w bieżącym roku jest bezpłatna nauka obsługi komputera. Wzorem lat ubiegłych skorzystać będzie można z nauki języka angielskiego i niemieckiego, zajęć ruchowych takich jak: gimnastyka rehabilitacyjna, Joga, zajęć tanecznych. Ponadto w kole plastycznym będzie można realizować swoje pasje i upodobania.
Prezes Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zakończenie uroczystości życzyła zebranym, by spędzony wspólnie czas stał się nauką czegoś nowego, by na swojej drodze spotkali  wartościowych ludzi, a kontakty z nimi pozostawiły dobry, niezapomniany ślad.

zobacz galerię...

 

Teneryfa 24-30.09.2017 r.

W ramach projektu Erasmus plus odbył się kolejny wyjazd edukacyjny, który związany był ze szkoleniem na temat "Learn how to create an e-learning platform and a website in one week". Kurs miał miejsce Puerto de la Cruz, pięknym portowym kurorcie położonym w północnej części Teneryfy. Międzynarodową grupę szkoleniową tworzyli uczestnicy z Polski, Niemiec, Słowenii, Islandii, Finlandii i Litwy, natomiast organizatorem szkolenia był Instytut na rzecz Szkolenia, Zatrudnienia i Mobilności z Bolonii. Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentował Pan Zbigniew Hamielec, który od kilku lat prowadzi zajęcia komputerowe dla naszych słuchaczy.
Program zajęć obejmował m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem internetowych platform edukacyjnych do prowadzenia zdalnego nauczania. Duża część czasu została poświęcona na omówienie darmowych aplikacji pomocnych do opracowania interaktywnych materiałów edukacyjnych. Zajęcia były prowadzone w bardzo ciekawy sposób, z wykorzystaniem metod pracy grupowej, dyskusji okrągłego stołu, burzy mózgów, metody metaplanu, itp. Skutkowało to dużą atrakcyjnością ćwiczeń, powodowało wzmożoną aktywność uczestników, ułatwiało komunikację w tej międzynarodowej grupie.

Wyjazd edukacyjny okazał się bardzo owocny przede wszystkim ze względu na nawiązane kontakty z innymi uczestnikami szkolenia, co powinno się przełożyć na nawiązanie współpracy międzynarodowej. Bardzo ważna była też możliwość wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystania edukacyjnych platform internetowych oraz metod ich stosowania na różnych etapach nauczania.

zobacz galerię...

 

Portugalia 4 - 8. 09. 2017 r.

Projekt „Europejska edukacja seniorów potrzebą chwili Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” ERASMUS+ w trakcie realizacji

Od  kilku miesięcy trwa europejska edukacja seniorów w ramach programu ERASMUS+.  Realizowane są kolejno wyjazdy członków Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na  zagraniczne kursy szkoleniowe.

Pierwszy wyjazd szkoleniowy odbył się w dniach 4-8 września 2017 r. w Portugalii w Almadzie, położonej nad rzeką  Tag  południowej części Lisbony. Tematyka  kursu pt. ”ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn” dotyczyła  możliwości wykorzystywania przez  osoby dorosłe technik informatyczno -komunikacyjnych dla celów edukacyjnych.  W kursie organizowanym przez  Escola Secundaria Emidio Navarro w Almadzie i Centrum Edukacyjne Eagle Institution w Azeitao  brały udział  łącznie  22 osoby, przedstawiciele środowisk edukacyjnych  z Portugalii, Bułgarii, Rumunii, Szwecji, Cypru i Polski, w tym  2 koleżanki z Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zajęcia w prowadzone były w języku angielskim, w sposób bardzo  atrakcyjny, angażujący do dużej aktywności wszystkich słuchaczy. Były to prezentacje multimedialne, prace warsztatowe w międzynarodowych grupach oraz  wizyty studyjne w różnych instytucjach. Uczestnicy mieli  możliwość m.in.  poznania i pogłębienia znajomości wielu przydatnych dla uczenia się i nauczania  bezpłatnych narzędzi  internetowych i wykorzystywania różnych aplikacji telefonów komórkowych. Nauczyli się również  technik fotograficznych i  filmowania.  Podczas pracy w grupach uczestnicy samodzielnie kręcili krótkie filmy o tematyce kursu.

Oprócz zajęć merytorycznych, organizatorzy kursu zapewnili  uczestnikom  również możliwość zwiedzenia  kilku atrakcji turystycznych Portugalii, m.in. zabytkowej części stolicy Portugalii Lizbony,  podziwiania najdłuższego w Europie mostu im.Vasco da Gama o długości ponad 12 km  na rzece Tag  oraz figury Chrystusa Króla na 100 metrowym postumencie (jest to taka sama figura jak  ta słynna w Rio de Janeiro w Brazylii).

Wyjazd szkoleniowy do Portugalii był wspaniałą okazją do nabycia nowej wiedzy o technologiach informatyczno-komunikacyjnych i  pogłębienia komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Jednak najcenniejszą wartością edukacji w międzynarodowym gronie było poznanie wielu wspaniałych ludzi z 6  krajów europejskich, wymiana doświadczeń, wspólna praca podczas warsztatów i wspólne spędzanie czasu po zajęciach. Nawiązanie kontaktów z tymi osobami może zaowocować przyszłą współpracą międzynarodową  Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

zobacz galerię...

 

Projekt pt. „Europejska edukacja seniorów potrzebą chwili Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” ERASMUS+

Projekt został złożony do Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w lutym 2017 r. do Akcji KA1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Edukacja Dorosłych. Projekt  został zaakceptowany do realizacji, uzyskując wysoką ocenę jego jakości (80 punktów na 100 możliwych) i zajmując 6 miejsce na liście projektów z całego kraju. Daje to duży powód do radości, ale też zobowiązuje do jak najlepszej realizacji projektu.
Program ERASMUS+ to europejski program edukacyjny, wspierający różne formy edukacji nieformalnej. Adresowany jest zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych, w tym także seniorów. Program  stanowi kontynuację działającego od 1987 r. programu Erasmus, który był pierwotnie przeznaczony tylko dla uczelni i studentów. Obecny program ERASMUS+  od 2014 r. łączy w sobie  kilka różnych programów edukacyjnych (m.in. Programu „Uczenie się przez całe życie”), które funkcjonowały w latach 2007-2013.
Projekt pt. „Europejska  edukacja  seniorów potrzebą chwili Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” rozpoczął się z dniem 1 czerwca 2017 r. i będzie realizowany przez 18 miesięcy, tj. do 30 listopada 2018 roku.
Ogólny zakres Projektu to umożliwienie seniorom, członkom Stowarzyszenia PUTW i jego kadrze edukacyjnej nabycia wiedzy i kompetencji w wymiarze europejskim, poprzez udział w zagranicznych kursach i szkoleniach. Tematyka kursów została wybrana na podstawie potrzeb szkoleniowych Stowarzyszenia, zdiagnozowanych w Europejskim Planie Rozwoju organizacji.   Najważniejsze z tych potrzeb to poznanie innowacyjnych metod edukacyjnych, pogłębienie kompetencji informatyczno-cyfrowych wśród członków PUTW, lepsze poznanie Programu ERASMUS+ i możliwości korzystania z niego w celach edukacyjnych przez osoby dorosłe, poznanie umiejętności zarządzania projektami europejskimi, a przede wszystkim pogłębienie znajomości języków obcych i nawiązanie kontaktów międzynarodowych i wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z organizatorami i uczestnikami kursów z innych krajów.
W ramach projektu zaplanowano 8 wyjazdów edukacyjnych, w których może uczestniczyć łącznie 12 osób. Kursy szkoleniowe będą odbywać się w krajach, z którymi dotychczas PUTW nie prowadził współpracy, tj. w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech. Do udziału w kursach będą wybrane osoby, które są zainteresowane tematyką konkretnego szkolenia i posiadające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym B1 lub B2. Po powrocie ze szkoleń uczestnicy kursów podzielą się pozyskaną wiedzą z członkami Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz innymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi dla osób dorosłych podczas zorganizowanych w tym celu spotkań.
Projekt pt. „Europejska  edukacja  seniorów potrzebą chwili Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” to wielka szansa na pozyskanie nowej wiedzy na poziomie europejskim i pogłębienie znajomości języków obcych, ale też trudne wyzwanie dla członków Stowarzyszenia PUTW, z uwagi na to, że jest to pierwszy tego typu projekt do realizacji przez przemyski uniwersytet. Mamy jednak nadzieję, że poradzimy sobie z tym wyzwaniem i jak najlepiej wykorzystamy szanse edukacji w środowisku międzynarodowym, a udział przedstawicieli PUTW w kursach zagranicznych przyczyni się do rozwoju oferty edukacyjnej Stowarzyszenia i jego ogólnego rozwoju.

 

Jubileusz X - lecia PUTW - 22.06.2017 r.

Jubileusz to z definicji ważna rocznica. Stowarzyszenie Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w bieżącym roku obchodzi 10 lat swojej działalności. Była to zatem okazja do uczestniczenia w tym niecodziennym wydarzeniu.
Patronat Honorowy nad obchodami przejął Marszałek Województwa Podkarpackiego  Władysław Ortyl i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.
Uroczystość odbyła się w Sali Widowiskowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.  Przybyli na nią zaproszeni goście : Przewodnicząca Rady Miasta Lucyna Podhalicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Przemyśla d/s Organizacji Pozarządowych Robert Gawlik, przedstawiciel biura Europoseł Elżbiety Łukacijewskiej, przedstawiciel biura poselskiego Marka Rząsy, przedstawiciel Starosty Przemyskiego Jana Pączka. Listy gratulacyjne oraz pamiątkowe grawery otrzymaliśmy między innymi od : Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Marszałka Woj. Podkarpackiego Władysława Ortyla, Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy,Przewodniczącej Rady Miasta Lucyny Podhalicz, Starosty Przemyskiego Jana Pączka, Dyrektora Centrum Kulturalnego "Zamek" Renaty Nowakowskiej, Dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zaw. i Ustawicznego Danuty Suchorzępki i od naszych Przyjaciół z ościennych UTW z : Jasła, Jarosławia, Łańcuta, Rzeszowa, Sanoka i Tarnobrzegu.
Rys historyczny Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawiła długoletnia członkini, późniejszy prezes dwóch kadencji PUTW  Helena Warda, która w swoim wystąpieniu nawiązała do działalności prekursorki, a zarazem inicjatorki aktywacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Haliny Szwarc. W dalszej części swojego wystąpienia kol. Helena Warda starała się przedstawić najważniejsze wydarzenia z przeszłości naszego Jubilata - PUTW. Wydarzenie dotyczące współczesnej działalności  PUTW a stanowiące wielką radość dla nas  przedstawiła Jadwiga Żmuda - członek Stowarzyszenia. Dotyczyło ono zakwalifikowania PUTW do grona laureatów programu Erasmus +.
Oprawę artystyczną  przygotowali młodzi artyści  z Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu Trio " Amabile ", tancerze Szkoły Tańca A-Z oraz Zespół Artystyczny V Pułku  Batalionu Strzelców Podhalańskich.
W ten ciepły i słoneczny dzień uczestnicy uroczystości wybrali się do Arboretum - Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na spacer i zwiedzanie słynnych ogrodów, po których oprowadzała  nasza koleżanka Urszula Zabłocka. W stylowym wnętrzu Willi Bolestraszyce czekał  na nas obiad i jubileuszowy tort. Organizatorzy zadbali również o oprawę muzyczną. Przy znanych rytmach  parkiet wypełniał się  tańczącymi.
Gospodarzem uroczystości  była prezes PUTW Małgorzata Ekiert, która w swoim wystąpieniu podkreśliła,że takie uroczystości to przede wszystkim okazja do spotkania się w licznym gronie osób, które łączy wspólna pasja i cel. Uroczystość odbyła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu Słuchaczy, którzy poświęcili swój czas i energię  a  nad stroną techniczną Jubileuszu czuwał wiceprezes PUTW Janusz Musz.
Jubileusz to okazja do radości i nadzieja na dalsze lata pracy, to z codziennych radości budzi się nasza siła i chęć do dalszych działań.

zobacz galerię...

 

Spartakiada sportowa w Łańcucie - 10.06.2017 r.

W piękną, słoneczną sobotę 10.06.2017 r. 25 członków PUTW wyjechało do Łańcuta na Spartakiadę UTW. W Spartakiadzie wzięło udział sześć uniwersytetów z: Jasła, Krosna, Mielca, Przemyśla, Rzeszowa i Łańcuta.  Zawody rozpoczęły się przemarszem wszystkich drużyn w rytmie marsza granego przez młodzieżową orkiestrę dętą z Łańcuta. Po odśpiewaniu naszego hymnu narodowego drużyny zajęły miejsca na trybunie. Oficjalnie zawody sportowe otworzyła pani kanclerz ŁUTW natomiast burmistrz Łańcuta życzył wszystkim uczestnikom i kibicom miłej zabawy. Po części artystycznej w wykonaniu zespołu dziecięcego i młodzieżowego rozpoczęły się zawody w różnych konkurencjach sportowych walcząc o każdy punkt i miejsce drużyny.
Drużynowo zajęliśmy zaszczytne trzecie miejsce i puchar. Zaś w konkurencjach indywidualnych I miejsca i złote medale zdobyli: Roman Fok – rzut piłką do kosza oraz Jerzy Pilecki w rzucie lotkami do celu, nasze Panie Zdzisława Kazienko wywalczyła II miejsce i srebrny medal w kręglach, natomiast Krystyna Mik zdobyła III miejsce i brązowy medal w rzucie piłką do kosza. Zawody odbyły się w radosnej i miłej atmosferze . Wszystkie drużyny kibicowały sobie nawzajem. Była to zdrowia i miła  rywalizacja wszystkich sportowców UTW.

zobacz galerię...

 

Strona 8 z 13

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.

Pogoda w Przemyślu

Pogoda w Przemyślu

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting